november

30nov7:00 PMA Glorious Christmas TourAustin, TX7:00 PM

december

1dec7:00 PMA Glorious Christmas TourCorpus Christi, TX7:00 PM

2dec2:00 PMA Glorious Christmas TourHouston, TX2:00 PM

2dec7:30 PMA Glorious Christmas TourHouston, TX7:30 PM

3dec7:00 PMA Glorious Christmas TourDallas, TX7:00 PM

5dec7:00 PMA Glorious Christmas TourNashville, TN7:00 PM

7dec7:00 PMA Glorious Christmas TourShreveport, LA7:00 PM

8dec7:00 PMA Glorious Christmas TourSt. Louis, MO7:00 PM

9dec7:00 PMA Glorious Christmas TourMinneapolis, MN7:00 PM

10dec7:00 PMA Glorious Christmas TourSioux Falls, SD7:00 PM

14dec7:00 PMA Glorious Christmas TourGreensboro, NC7:00 PM

15dec7:30 PMA Glorious Christmas TourPittsburgh, PA7:30 PM

16dec7:00 PMA Glorious Christmas TourLouisville, KY7:00 PM

17dec7:00 PMA Glorious Christmas TourAtlanta, GA7:00 PM