october

19oct7:00 PMThe Very Next Thing TourPlymouth, MI7:00 PM :SOLD OUT

20oct7:00 PMThe Very Next Thing TourSaginaw, MI7:00 PM

21oct7:00 PMThe Very Next Thing TourRockford, IL7:00 PM

26oct7:00 PMThe Very Next Thing TourHiawassee, GA7:00 PM

27oct7:00 PMThe Very Next Thing TourColumbus, GA7:00 PM

november

3nov7:30 PMThe Very Next Thing TourLittle Rock, AR7:30 PM

4nov7:00 PMThe Very Next Thing TourHuntsville, AL7:00 PM

9nov7:00 PMThe Very Next Thing TourSan Angelo, TX7:00 PM

10nov7:00 PMThe Very Next Thing TourLubbock, TX7:00 PM

11nov7:00 PMThe Very Next Thing TourShawnee, OK7:00 PM

12nov7:00 PMThe Very Next Thing TourTopeka, KS7:00 PM

30nov7:00 PMA Glorious Christmas TourAustin, TX7:00 PM

december

1dec7:00 PMA Glorious Christmas TourCorpus Christi, TX7:00 PM

2dec2:00 PMA Glorious Christmas TourHouston, TX2:00 PM

2dec7:30 PMA Glorious Christmas TourHouston, TX7:30 PM

3dec7:00 PMA Glorious Christmas TourDallas, TX7:00 PM

5dec7:00 PMA Glorious Christmas TourNashville, TN7:00 PM

7dec7:00 PMA Glorious Christmas TourShreveport, LA7:00 PM

8dec7:00 PMA Glorious Christmas TourSt. Louis, MO7:00 PM

9dec7:00 PMA Glorious Christmas TourMinneapolis, MN7:00 PM

10dec7:00 PMA Glorious Christmas TourSioux Falls, SD7:00 PM

14dec7:00 PMA Glorious Christmas TourGreensboro, NC7:00 PM

15dec7:30 PMA Glorious Christmas TourPittsburgh, PA7:30 PM

16dec7:00 PMA Glorious Christmas TourLouisville, KY7:00 PM

17dec7:00 PMA Glorious Christmas TourAtlanta, GA7:00 PM